Adresy biur Drukuj
czwartek, 31 sierpnia 2006 16:22

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 maja 2016r. w zwi±zku z powołaniem na funkcję Członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Pan Janusz Wojciechowski nie pełni już funkcji Posła do Parlamentu Europejskiego.

Sprawy interwencyjne, którymi dotychczas zajmował się Pan poseł zostały przejęte przez Posła na Sejm RP Grzegorza Wojciechowskiego, Posła na Sejm RP Waldemara Budę i Senatora RP Rafała Ambrozika (adresy i dane kontaktowe biur na stronach odpowiednio Sejmu i Senatu RP).